Αιτήσεις για την πλήρωση μιας θέσης Σχολικού Βοηθού/Συνοδού


Η Σχολική Εφορεία Κοκκινοχωρίων ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερομένους για την πλήρωση μιας θέσης Σχολικού Βοηθού/Συνοδού (Κλίμακα Ε3 ) για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Δημοτικό Σχολείο Φρενάρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα Γραφεία της Σχολικής Εφορείας Κοκκινοχωρίων (τηλέφωνο 23740434), που στεγάζονται στο Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων Πάνου Ιωάννου, από 20/11/2017 για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιο πάνω θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Κοκκινοχωρίων το αργότερο μέχρι τις 3.00 μ.μ. την Πέμπτη, 30/11/2017

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


79