Πραγματοποιήθηκε η 1η συνεδρία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΞΙΚ


Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ) συνήλθε την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020, στην 1η του συνεδρία, μετά τον διορισμό του από το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, συμμετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υφυπουργείου Τουρισμού, της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, των συντεχνιών ΠΕΟ και ΣΕΚ, των οργανώσεων ΠΑΣΥΔΙΞΕ, ΣΤΕΚ και ΠΑΣΥΞΕ, καθώς επίσης και εκπρόσωποι του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών του ΑΞΙΚ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, υπογραμμίστηκε η αναγκαιότητα για περαιτέρω αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του ΑΞΙΚ, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, της βελτίωσης και αναβάθμισης των εργαστηριακών και άλλων υποδομών του Ινστιτούτου και μέσω της ενίσχυσης του ΑΞΙΚ με προσοντούχο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

402