ΑΞΙΚ: Επιμορφωτικά προγράμματα εκμάθησης ρωσικής και γερμανικής γλώσσας για προσωπικό της ξενοδοχειακής


Το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ) ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία τα διαδικτυακά Επιμορφωτικά Προγράμματα Εκμάθησης Ρωσικής και Γερμανικής Γλώσσας για Προσωπικό της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας σε επίπεδο αρχαρίων που προκηρύχθηκαν από το Υφυπουργείο Τουρισμού και υλοποιήθηκαν την περίοδο Νοεμβρίου 2020 – Μαΐου 2021.

Τα προγράμματα είχαν συνολική διάρκεια 60 ωρών και προσφέρθηκαν διαδικτυακά με τη χρήση λογισμικού και ηλεκτρονικής πλατφόρμας σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Σκοπός των προγραμμάτων ήταν η επιμόρφωση υπαλλήλων της ξενοδοχειακής, επισιτιστικής και ευρύτερης τουριστικής βιομηχανίας για απόκτηση, εμπλουτισμό ή/και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους στη ρωσική και γερμανική γλώσσα, ώστε να μπορούν να τις αξιοποιούν για να επικοινωνούν αποτελεσματικά στο επαγγελματικό περιβάλλον της βιομηχανίας και να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες στους επισκέπτες.

Τα προγράμματα παρακολούθησαν υπαλλήλοι ξενοδοχειακών, επισιτιστικών και άλλων επιχειρήσεων του ευρύτερου τουριστικού τομέα σε επίπεδο αρχαρίων. Μέσα από τα μαθήματα, οι εκπαιδευόμενοι ανέπτυξαν δεξιότητες επικοινωνίας που θα τους επιτρέψουν να επικοινωνούν αποτελεσματικά στο επαγγελματικό τους περιβάλλον χρησιμοποιώντας γραπτή και προφορική επικοινωνία, δίνοντας έμφαση στην αποτελεσματική ομιλία, ακρόαση και ανάγνωση.

Η αξιολόγηση των εργαστηρίων από τους συμμετέχοντες ήταν εξαιρετική και τα αποτελέσματα θέτουν τις βάσεις για συνέχιση τέτοιων δράσεων στο μέλλον.

 

 

 

 

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


819