ΕΕΥ: Πρόσκληση για παρακολούθηση προγρ. Παιδαγωγικής Κατάρτισης υποψήφιων εκπαιδευτικών Μέσης

25 Ιουλ 2022 - 12:58


ΕΕΥ: Ενδιαφέρει υποψήφιους εκπαιδευτικούς καθώς και εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου στη Μέση Τεχνική

23 Ιουν 2022 - 12:39


ΕΕΥ: Ενδιαφέρει υποψήφιους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου στη Μέση Γενική

23 Ιουν 2022 - 12:34


ΕΕΥ: Ενδιαφέρει υποψήφιους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου στη Δημοτική

23 Ιουν 2022 - 12:31


ΕΕΥ: Ενδιαφέρει άτομα που δεν έτυχαν διορισμού και ξεπέρασαν την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης

03 Ιουν 2022 - 16:17


ΕΕΥ: Πρόσκληση παρακλούθησης Πρ. Παιδαγωγικής Κατάρτισης υποψ. εκπαιδευτικών Μέσης 2022-23

13 Μαι 2022 - 16:16


ΕΕΥ: Πρόσκληση για παρακολούθηση Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης Μονίμων με Δοκιμασία

13 Μαι 2022 - 16:04


ΕΕΥ: Προαγωγή σε θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για Εμπορικά/ Οικονομικά

10 Μαι 2022 - 15:10


EEY: Προαγωγές στη θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για τα Αγγλικά

10 Μαι 2022 - 15:02


ΕΕΥ: Μονάδες μετάθεσης των μόνιμων εκπαιδευτικών ανά βαθμίδα

13 Απρ 2022 - 14:04


Newsletter