ΕΕΥ: Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των μονάδων μετάθεσης εκπαιδευτικών Δημοτικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, προχώρησε στην αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των μονάδων σύνθεσης οικογένειας, για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς της Δημοτικής Εκπαίδευσης, οι οποίες προσμετρούνται στον υπολογισμό των μονάδων μετάθεσής τους.

Η νέα πίστωση μονάδων για κάθε παιδί εκπαιδευτικού λειτουργού θα γίνεται ως εξής:

ηλικία παιδιού (σε έτη) κατά την 31/8/2020

πίστωση μονάδων

0 μέχρι 6 (συμπληρωμένα)

3

6+ μέχρι 12 (συμπληρωμένα)

2

12+ μέχρι 20 (συμπληρωμένα)

1,5

20+ μέχρι 26 (συμπληρωμένα)

1

 

Εξαιτίας της πιο πάνω αλλαγής, από τώρα και στο εξής, η Επιτροπή δεν θα παραλαμβάνει από τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δημοτικής Εκπαίδευσης πιστοποιητικά φοίτησης παιδιού σε ακαδημαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή/και υπηρεσίας παιδιού στην Εθνική Φρουρά.

Περαιτέρω, η Επιτροπή αποφάσισε ότι οι τρεις μονάδες που παραχωρούνται σε εκπαιδευτικό λειτουργό μετά από υποβολή πιστοποιητικού γάμου, θα παραχωρούνται και σε μονογονιούς εκπαιδευτικούς λειτουργούς που δεν έχουν υποβάλει το εν λόγω πιστοποιητικό.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2862