ΕΕΥ: Σημαντική αλλαγή στη διαδικασία διορισμού αντικαταστατών για όλες τις βαθμίδες


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας πληροφορεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν ενδιαφέρον για διορισμό σε θέση αντικαταστάτη σε όλες τις βαθμίδες για τη σχολική χρονιά 2019-2020, ότι από την Παρασκευή 6.3.2020 οι διορισμοί αντικαταστατών θα διενεργούνται μέσω της η-Υπηρεσίας «Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας - Ανάγκες Αντικαταστάσεων» της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «Αριάδνη» https://eservices.cvprus.gov.cv.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει οπωσδήποτε, μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία, να δημιουργήσουν προφίλ χρήστη για τις υπηρεσίες της «Αριάδνης». Το προφίλ θα πρέπει να είναι ταυτοποιημένο από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία και να διεκδικήσουν διορισμό σε θέση αντικαταστάτη. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία δημιουργίας προφίλ χρήστη και εγγραφής στις υπηρεσίες της «Αριάδνης» υπάρχουν στον σύνδεσμο https://cge.cvprus.gov.cv/cvloginregistration/register.

Τονίζεται ότι από τη στιγμή της λειτουργίας του νέου συστήματος δεν θα γίνεται πλέον τηλεφωνική επικοινωνία με τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν οι ίδιοι την ευθύνη να ενημερώνονται καθημερινά μέσω της «Αριάδνης» για τις διαθέσιμες ανάγκες αντικαταστάσεων και να καθορίζουν, με σειρά προτεραιότητας, μόνο όσες τους ενδιαφέρουν. Η κατανομή των θέσεων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος της ΕEY και σύμφωνα με τη θέση που κατέχουν οι υποψήφιοι στους Πίνακες Διοριστέων της ειδικότητας τους, όπως αυτοί αναρτήθηκαν τον Ιούνιο του 2019. Νοείται ότι ο κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να αναλάβει καθήκοντα στη θέση η οποία θα του κατανεμηθεί.
Comments (1)

  1. ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΙΝΗΣ:
    Feb 11, 2020 at 12:05 PM

    Πολύ σημαντική αλλαγή προς τον εκσυγχρονισμό! Μια πρόταση που την είχα πρωτοπαρουσιάσει αρχές του 2011 και είχε απασχολήσει την κοινή γνώμη τον Νοέμβρη του 2011, υιοθετείται σήμερα σχεδόν εξ ολοκλήρου. Μπράβο στην ΕΕΥ!


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter4294