Αναδρομικές προαγωγές


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020:

Η κα Χατζηδημητρίου Κατίνα, η οποία είχε προαχθεί από την 1η Σεπτεμβρίου 2016 στη μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Α'Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Γαλλικά ( γνωστοποίηση αρ. 3 9 8 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4949 και ημερομηνία 15 Ιουλίου 2016) και της οποίας η πιο πάνω προαγωγή αργότερα ακυρώθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο, προάγεται στην ίδια θέση αναδρομικά από 1 η Σεπτεμβρίου 2016.

(ΠΜΠ. 9547)

Ο κ. Στέλιος Ιωαννίδης, ο οποίος είχε προαχθεί από την 1η Μαρτίου 2017 στη μόνιμη θέση Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης (γνωστοποίηση αρ. 610 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5069 και ημερομηνία 6 Οκτωβρίου 2017) και του οποίου η προαγωγή αργότερα ακυρώθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο, προάγεται στην ίδια θέση αναδρομικά από την 1 η Μαρτίου 2017.

(Π. 5480)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter1248