Εξυπηρέτηση κοινού στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας


  Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, με στόχο την εναρμόνιση της λειτουργίας της με τις εγκυκλίους και ανακοινώσεις που έχει εκδώσει το Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με το θέμα: «Εξυπηρέτηση πολιτών στη δημόσια υπηρεσία στα πλαίσια εφαρμογής των μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού covid-19», καλεί το κοινό όπως περιορίσει τις επισκέψεις του στο Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ΜΟΝΟ στις απολύτως επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης με την Υπεύθυνη του Αρχείου της Επιτροπής (τηλ. 22602626/22602643).

Τονίζεται ότι η κατάθεση εγγράφων/πιστοποιητικών/αιτήσεων από ενδιαφερόμενους, μέχρι νεωτέρας, θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@eey.gov.cy ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία ή μέσω τηλεμοιότυπου στον αριθμό 22602789. 

Περαιτέρω, τονίζεται ότι η προσκόμιση πρωτότυπων εγγράφων, όπου απαιτείται η πιστοποίηση αντιγράφων, θα γίνει σε ευθετότερο χρόνο, μετά από επικοινωνία των λειτουργών του Γραφείου της Επιτροπής με τους ενδιαφερόμενους.

Στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας είναι αναρτημένα τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τα οποία το κοινό μπορεί να επικοινωνεί.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

713