ΕΕΥ: Μονάδες μετάθεσης εκπαιδευτικών


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να πληροφορήσει τους μόνιμους εκπαιδευτικούς ότι σήμερα, Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020, έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της, οι κατάλογοι με τις μονάδες μετάθεσης των μόνιμων εκπαιδευτικών, ανά βαθμίδα, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν. Διευκρινίζεται ότι, οι μονάδες μετάθεσης έχουν υπολογιστεί μέχρι 31.8.2020.

Μονάδες Μέση Γενικής (ημερομηνία αρχείου 23/03/2020)
Μονάδες Μέση Τεχνικής (ημερομηνία αρχείου 23/03/2020)

Μονάδες Δημοτικής (ημερομηνία αρχείου 23/03/2020)

Μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης (ημερομηνία αρχείου 23/03/2020)

Μονάδες Προδημοτικής (ημερομηνία αρχείου 23/03/2020)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter4811