ΕΕΥ: Ανακοινωση αναφορικα με μεταθέσεις


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας πληροφορεί κάθε ενδιαφερόμενο ότι, εξαιτίας της έκτακτης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, δεν θα προχωρήσει στην ανακοίνωση μεταθέσεων, η οποία προγραμματιζόταν με βάση το άρθρο 39(Α)(1)(γ) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως (Αρ. 2) του 2019. Οι μεταθέσεις θα ανακοινωθούν ευθύς μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter3029