ΕΕΥ: Ανακοίνωση που αφορά αντικαταστάτες


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχής, πληροφορεί κάθε ενδιαφερόμενο τα ακόλουθα:

1. Όσον αφορά τους αντικαταστάτες οι οποίοι εργοδοτούνταν σε δημόσια σχολεία πριν την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων (στα πλαίσια εφαρμογής των μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού covid-19), η απασχόλησή τους ισχύει μέχρι και σήμερα 10.4.2020. Για τους εν λόγω αντικαταστάτες, εάν προκύψει ανάγκη για παράταση της απασχόλησής τους μετά την περίοδο του Πάσχα, θα τους αποσταλεί καινούργιο συμβόλαιο για απασχόλησή τους από 27.4.2020.

2. Όσον αφορά τις νέες ανάγκες μετά την περίοδο του Πάσχα, θα διεξαχθεί σχετικός διαγωνισμός στις 24.4.2020. Νοείται ότι και σ’ αυτήν την περίπτωση η απασχόληση θα αφορά περίοδο από τις 27.4.2020 και μετά.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter1425