ΕΕΥ: Για τη διεξαγωγή του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης στο Πανεπ. Κύπρου


Με ενημερωτικό σημείωμά της για τη διεξαγωγή του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου η Επιτροπή Εκπαιδευτικής αναφέρει:

  1. Το Πρόγραμμα διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος και περιλαμβάνει έξι μαθήματα και Σχολική Εμπειρία. Το Πρόγραμμα είναι δυνατόν να τροποποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι εκπαιδευόμενοι να παρακολουθούν συστηματικά την ιστοσελίδα του Προγράμματος (www.prov.ucv.ac.cv).
  2. Τα μαθήματα προσφέρονται σε απογευματινή φοίτηση (3:30 μ.μ.-7:30 μ.μ.), τρεις ημέρες την εβδομάδα (Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή) και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα που διεξάγονται κάθε Τρίτη και Παρασκευή θα προσφέρονται τόσο σε Λευκωσία όσο και Λεμεσό. Τα μαθήματα που θα διεξάγονται κάθε Τετάρτη θα προσφέρονται μόνο στη Λευκωσία.
  3. Η Σχολική Εμπειρία διεξάγεται σε δύο φάσεις, κατά το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο. Κατά τις ημέρες της Σχολικής Εμπειρίας, οι εκπαιδευόμενοι ακολουθούν κανονικά το ωράριο των σχολείων (7.30π.μ.-1.35μ.μ.). Για τη Σχολική Εμπειρία χρησιμοποιούνται δημόσια Γυμνάσια και Λύκεια σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, στα οποία υπάρχουν συντονιστές-βοηθοί διευθυντές και μέντορες-καθηγητές υπεύθυνοι για την καθοδήγηση των εκπαιδευομένων.
  4. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Προγράμματος, οι κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου στα παιδαγωγικά ή/και μεταπτυχιακού τίτλου στο γνωστικό αντικείμενο μπορούν να απαλλαγούν από μέρος των μαθημάτων, εφόσον αυτό ζητηθεί και εγκριθεί από την συντονιστική επιτροπή του Προγράμματος.
  5. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα αποστείλει ενημερωτική επιστολή σε όσους θα δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι αρχικά θα πρέπει να αποδεχτούν ηλεκτρονικά την πρόσκληση στην ιστοσελίδα της ΕΕΥ. Κατόπιν, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταχωρήσουν τα στοιχεία εγγραφής στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο που θα βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης. Για περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με την οργάνωση του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου:

Ιστοσελίδα: www.prov.ucv.ac.cv Αριθμός Τηλεφώνου: 22892945 Αριθμός Τηλεομοιότυπου: 22894488 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: paidagogiki@ucv.ac.cv
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1380