ΕΕΥ: Αφορά τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι διορίζονται σε θέση αντικαταστάτη


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι διορίζονται σε θέση αντικαταστάτη, ότι σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη αυτοπεριορισμού τους για 14 ημέρες για λόγους που σχετίζονται με την πανδημία covid-19, θα διορίζεται στη θέση τους άλλος αντικαταστάτης για τη συγκεκριμένη περίοδο των 14 ημερών, μετά από τη διεξαγωγή σχετικού διαγωνισμού μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «Αριάδνη». Εάν, στη συνέχεια, διαπιστωθεί ότι ο αρχικός αντικαταστάτης είναι σε θέση να αναλάβει καθήκοντα, τότε θα επανέλθει στα καθήκοντα του, νοουμένου ότι θα εξακολουθεί να υπάρχει η ανάγκη για αντικατάσταση, ενώ σε περίπτωση που αυτός δεν είναι σε θέση να αναλάβει καθήκοντα, θα συνεχίσει την αντικατάσταση ο δεύτερος αντικαταστάτης.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2666