ΕΕΥ: Εξυπηρέτηση πολιτών στη δημόσια υπηρεσία στα πλαίσια εφαρμογής των μέτρων


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, με στόχο την εναρμόνιση της λειτουργίας της με το τελευταίο διάταγμα που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας, στα πλαίσια εφαρμογής των μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού covid-19, καλεί το κοινό όπως περιορίσει τις επισκέψεις του στο Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ΜΟΝΟ για τις απολύτως επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης με την Υπεύθυνη του Αρχείου της Επιτροπής (τηλ. 22602626/22602643).

Τονίζεται ότι η κατάθεση εγγράφων/πιστοποιητικών/αιτήσεων από ενδιαφερόμενους, μέχρι νεωτέρας, θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@eev.qov.cv ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία ή μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 22602789. Σημειώνεται ότι όπου είναι δυνατόν, προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι, να αποστέλλουν πρωτότυπα έγγραφα μέσω ταχυδρομείου ούτως ώστε να μην απαιτείται η πιστοποίηση αντιγράφων. Στην περίπτωση κατάθεσης αντιγράφων, η πιστοποίηση τους θα γίνει σε ευθετότερο χρόνο, μετά από επικοινωνία των λειτουργών του Γραφείου της Επιτροπής με τους ενδιαφερόμενους.

Τονίζεται ότι η ολοκλήρωση της εξέτασης αιτήσεων/αιτημάτων θα γίνεται μετά την προσκόμιση των πρωτοτύπων. Συναφώς, υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων/αιτημάτων σχετικά με τους πίνακες διορισίμων Μαρτίου 2022, είναι η 31η Αυγούστου 2021, ενώ για τους πίνακες διοριστέων Φεβρουαρίου 2022, είναι η 31η Δεκεμβρίου 2021.

Στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας είναι αναρτημένα τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τα οποία το κοινό μπορεί να επικοινωνεί
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1204