Η ΕΕΥ έχει έχει ετοιμάσει Σχέδιο Δημοσίευσης


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι έχει ετοιμάσει Σχέδιο Δημοσίευσης, δυνάμει του άρθρου 7 του περί Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2017, και το οποίο έχει εγκριθεί από την Επίτροπο Πληροφοριών, με βάση το άρθρο 38 του εν λόγω Νόμου. Το Σχέδιο Δημοσίευσης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, κάτω από τον τίτλο «Χρήσιμες Πληροφορίες».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1631