ΕΕΥ: Πρωτόκολλο για συνεντεύξεις υποψηφίων για θέσεις προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, επιθυμεί να πληροφορήσει όλους τους υποψήφιους για θέσεις προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, ότι, για την ασφαλέστερη διενέργεια των συνεντεύξεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα σχετικά διατάγματα, θα ακολουθείται αυστηρά το παρακάτω Πρωτόκολλο, το οποίο ετοιμάστηκε σε συνεργασία και με τις εισηγήσεις της Δόκτωρος Ζωής Δωροθέας Πανά, Συμβούλου του Υπουργού και Μέλους της Επιδημιολογικής Ομάδας του Υπουργείου Υγείας:

1.     Οι υποψήφιοι που καλούνται σε προσωπική συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής πρέπει, κατά την προσέλευσή τους, να προσκομίζουν αποδεικτικό εργαστηριακού ελέγχου με ταχύ αντιγονικό τεστ (ή και PCR) (αρνητικού αποτελέσματος) το οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί έως και 24 ώρες πριν τη συνέντευξη. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, ο υποψήφιος, δεν θα αποκλείεται από τη διαδικασία και θα γίνεται επαναπρογραμματισμός της προσωπικής του συνέντευξης, μετά το πέρας της απομόνωσης του.

2.     Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική (συστήνεται η χρήση της απλής χειρουργικής μάσκας) για όλους τους παρευρισκόμενους, καθόλη τη διάρκεια της συνέντευξης και της παραμονής στον χώρο της Επιτροπής.

3.     Στον χώρο της συνέντευξης, θα τηρείται απόσταση μεταξύ των ατόμων τουλάχιστον ενός μέτρου. Καθόλη τη διάρκεια της συνέντευξης ο χώρος θα αερίζεται, τουλάχιστον, με ένα παράθυρο ανοιχτό. Η χρονική διάρκεια της συνέντευξης δεν θα υπερβαίνει τα 10-15 λεπτά αυστηρά. Στο μεσοδιάστημα μεταξύ των συνεντεύξεων δύο υποψηφίων θα καθαρίζεται και θα απολυμαίνεται ο χώρος.

4.     Κατά την είσοδο και έξοδο από το χώρο της συνέντευξης πρέπει να γίνεται πλύσιμο των χεριών με τη χρήση αλκοολούχων διαλυμάτων, τα οποία θα είναι τοποθετημένα μέσα και έξω από τον χώρο της συνέντευξης.

5.     Για αποφυγή συνωστισμού, θα επιτρέπονται μόνο μέχρι δύο άτομα στον χώρο αναμονής, με τήρηση αποστάσεων, χρήση μάσκας και ανοιχτό παράθυρο. Ο ημερήσιος προγραμματισμός και το ακριβές ωράριο των συνεντεύξεων θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy.

6.     Κατά την είσοδο στον χώρο αναμονής, θα γίνεται έλεγχος θερμοκρασίας και των πιστοποιητικών διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου με ταχύ αντιγονικό τεστ (ή PCR) (αρνητικού αποτελέσματος). Επίσης, οι υποψήφιοι θα δηλώνουν υπεύθυνα, με την υπογραφή έντυπης δήλωσης, ότι δεν έχουν κλινικά συμπτώματα συμβατά με τον κορονοϊό COVID-19. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που υποψήφιος εμφανίσει κλινικά συμπτώματα πριν την προσωπική συνέντευξη, αφού ο ίδιος ενημερώσει την Επιτροπή, θα αναβάλλεται η συνέντευξη του. Ακολούθως, μετά από επικοινωνία με τον προσωπικό του ιατρό θα γίνει διερεύνηση συμπτωμάτων και εργαστηριακός έλεγχος για COVID-19. Επί αρνητικού αποτελέσματος θα επαναπρογραμματίζεται η ημερομηνία της συνέντευξης του.

7.     Το παρόν δύναται να αναθεωρηθεί ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν και τα σχετικά διατάγματα που θα εκδοθούν.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1056