ΕΕΥ: Αιτήσεις για εγγραφή στους ειδικούς καταλόγους ατόμων με αναπηρίες


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, επιθυμεί να ενημερώσει τους υποψήφιους που υπέβαλαν αίτηση για εγγραφή στους ειδικούς καταλόγους ατόμων με αναπηρίες μέχρι τις 31.12.2020 και δεν έχουν ακόμη κληθεί από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης για εξέταση, ότι, σύμφωνα με πληροφόρηση που είχε από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, η εν λόγω διαδικασία ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, λόγω των περιοριστικών μέτρων και την τήρηση των πρωτοκόλλων σχετικά με τον ιό covid-19.

Ωστόσο, στόχος του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης όλων των αιτητών του 2020 πριν την ανάρτηση, κατά τον Ιούνιο, των αναθεωρημένων καταλόγων του 2021
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


527