ΕΕΥ: Έκτακτη μετάθεση Εκπαιδευτικού Δημοτικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, την πιο κάτω έκτακτη μετάθεση Εκπαιδευτικού Λειτουργού Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 12 Φεβρουάριου 2021.

ΔΑΣΚΑΛΑ

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Σε

13548

Χιονούλα Τριανταφυλλή

Δερύνεια (22) + Παραλίμνι (5)

Δερύνεια (27)

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


878