ΕΕΥ: Αναβάλλεται η ανακοίνωση των προγραμματισμένων μεταθέσεων


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας πληροφορεί κάθε ενδιαφερόμενο ότι, εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και τις αναπόφευκτες καθυστερήσεις στις παρεμφερείς διαδικασίες, δεν θα προχωρήσει στην ανακοίνωση μεταθέσεων, η οποία προγραμματιζόταν με βάση το άρθρο 39(Α)(1)(γ) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2021.

Οι μεταθέσεις θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1372