ΕΕΥ: Ενδιαφέρει υποψήφιους για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Δημοτικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, επιθυμεί να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο ότι, λόγω έκτακτου κωλύματος, οι προσωπικές συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση) (46 θέσεις), δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα ανακοινωθούν όταν ολοκληρωθούν οι συνεντεύξεις στις 10.5.2021.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1461