ΕΕΥ: Μονάδες Μετάθεσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να πληροφορήσει τους μόνιμους εκπαιδευτικούς ότι σήμερα, Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021, έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της, οι κατάλογοι με τις μονάδες μετάθεσης των μόνιμων εκπαιδευτικών, ανά βαθμίδα, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν. Διευκρινίζεται ότι, οι μονάδες μετάθεσης έχουν υπολογιστεί μέχρι 31.8.2021.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


2898