ΕΕΥ: Πληροφόρηση για τη διενέργεια των γραπτών εξετάσεων για τους πίνακες διορισίμων


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, το τελευταίο διάστημα, λαμβάνει μεγάλο αριθμό τηλεφωνημάτων από ενδιαφερόμενους σχετικά με τη διενέργεια των γραπτών εξετάσεων του 2021 για τους πίνακες διορισίμων.

 Διευκρινίζουμε, ξανά, ότι αρμόδια για την οργάνωση και διενέργεια των γραπτών εξετάσεων, την ετοιμασία των εξεταστικών δοκιμίων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε σχέση με την εγγραφή και κατάταξη στους πίνακες διορισίμων είναι η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ουδεμία σχέση έχει με τις πιο πάνω διαδικασίες γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας https://diorisimoi.moec.gov.cy/.

 

Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter


856