ΕΕΥ: Έναρξη διαδικασίας ψηφιοποίησης προσωπικών φακέλων εκπαιδευτικών και υποψήφιων εκπαιδευτικών


 Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, αποφάσισε την ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών για την ψηφιοποίηση των προσωπικών φακέλων εκπαιδευτικών και υποψήφιων εκπαιδευτικών λειτουργών, που διατηρεί η Επιτροπή, στην εταιρεία Iron Mountain Cyprus Ltd. Η σύμβαση κατακυρώθηκε κατόπιν διεξαγωγής ανοικτού Ευρωπαϊκού διαγωνισμού ο οποίος δημοσιεύτηκε μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων στις 28.4.2021 και υπογράφηκε από τους εμπλεκόμενους φορείς στο Γραφείο της Επιτροπής, την Παρασκευή 27.8.2021.

Η πιο πάνω εξέλιξη θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πρόσθετων ηλεκτρονικών υπηρεσιών αλλά και την αναβάθμιση των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και τον γενικότερο εκσυγχρονισμό και μεταρρύθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου της Επιτροπής

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


787