Αναγκαστική αφυπηρέτηση


 Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας αποφάσισε, με βάση τα άρθρα 69 και 73 των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων 1969 έως 2021, την αναγκαστική αφυπηρέτηση του Ιωάννη Χέπη από τη μόνιμη θέση Καθηγητή Μουσικής, από 1.1.2022.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


4531