ΕΕΥ: Ανακοίνωση για τον υπολογισμό των μονάδων μετάθεσης για υπηρεσία αντικαταστατών


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, αποφάσισε να πληροφορήσει κάθε ενδιαφερόμενο ότι η υπηρεσία στη θέση αντικαταστάτη θα υπολογίζεται στις μονάδες ετών υπηρεσίας που αποτελούν μέρος του συνόλου των μονάδων μετάθεσης. Ως εκ τούτου, στην επικείμενη ανακοίνωση μονάδων μετάθεσης που θα δημοσιεύσει η Επιτροπή θα εμφανίζονται οι μονάδες ετών υπηρεσίας για τη θέση αντικαταστάτη.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1309