ΕΕΥ: Προαγωγή σε θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για Εμπορικά/ Οικονομικά


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2022, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α’ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρ. Φακ. 11683 Χατζημιχαήλ Γεώργιος
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


780