ΕΕΥ: Πρόσκληση για παρακολούθηση Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης Μονίμων με Δοκιμασία


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι προσκαλεί για παρακολούθηση του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης, για τη σχολική χρονιά 2022-2023, τους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς, οι οποίοι έχουν διοριστεί με δοκιμασία σε μόνιμη θέση στη Μέση Εκπαίδευση και δεν κατέχουν το σχετικό Πιστοποιητικό.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 28Γ των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2021, οι υποψήφιοι Μέσης Εκπαίδευσης πρέπει να ολοκληρώνουν επιτυχώς το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής ή Παιδαγωγικής Κατάρτισης, πριν την επικύρωση του διορισμού τους και σε περίπτωση που υποψήφιος δεν συμπληρώσει επιτυχώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ο διορισμός του ανακαλείται.

Οι υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2022 και ώρα 1.00μ.μ., τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης της σχολικής χρονιάς 2022-2023 υποβάλλοντας μόνο ηλεκτρονικά τη σχετική δήλωση (Έντυπο ΕΕΥ.10), στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση: http://www.eev.gov.cy.

Με συμφωνία που έγινε μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Σχετικό ενημερωτικό σημείωμα στον ακόλουθο σύνδεσμο).

ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Καθηγ. Φυσικής

Μ/ΠΜΠ

Ονοματεπώνυμο

19012

Σάββα Βασιλική

22944

Χαπέσιη Ανδριανή

Καθηγ.Πληροφορικής/Επιστήμης Η. Υ.

Μ/ΠΜΠ

Ονοματεπώνυμο

20828

Μάρκου Μαρία

Καθηγ.Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Μ/ΠΜΠ

Ονοματεπώνυμο

22420

Ζηντίλη Κυριακίδου Γεωργία

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2067