ΕΕΥ: Ενδιαφέρει υποψηφίους που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες Διοριστέων/Διορισίμων


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, σε συνέχεια της ανακοίνωσής της ημερ. 10.8.2020 σχετικά με το πιο πάνω θέμα, επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή στους υποψήφιους που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων ή/και διορισίμων, να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της Επιτροπής σε τακτά χρονικά διαστήματα και ειδικότερα την περίοδο κατά την οποία διενεργούνται διορισμοί από την Επιτροπή, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Περαιτέρω, η Επιτροπή επιθυμεί να ζητήσει από τους υποψήφιους να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνα, ηλεκτρονική διεύθυνση και ταχυδρομική διεύθυνση) σε περίπτωση τυχόν αλλαγής σ’ αυτά, ούτως ώστε να διευκολύνεται η έγκαιρη και έγκυρη επικοινωνία με αυτούς, π.χ. σε περίπτωση διορισμού τους ή/και κλήσης τους για παρακολούθηση του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης. Η αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας γίνεται μόνο μέσω της η-Υπηρεσίας «Αλλαγή Στοιχείων Επικοινωνίας» στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας «Αριάδνη», ακολουθώντας τις πιο κάτω οδηγίες: «Από τον κατάλογο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών επιλέξτε «Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας» και στην συνέχεια επιλέξτε την η-Υπηρεσία «Αλλαγή Στοιχείων Επικοινωνίας». Ακολούθως συμπληρώστε το ηλεκτρονικό έντυπο που θα εμφανιστεί. Η η-Υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο για άτομα που έχουν πιστοποιημένο προφίλ στην Πύλη «Αριάδνη» ».

Επιπρόσθετα, για σκοπούς διευκόλυνσης της διαδικασίας διορισμών και αποφυγή ταλαιπωρίας υποψηφίων, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται πλέον για διορισμό, σε περίπτωση που υποψήφιος δεν επιθυμεί πλέον την παραμονή του στους πίνακες διοριστέων ή/και διορισίμων, καλείται όπως ενημερώσει γραπτώς την Επιτροπή, ούτως ώστε το όνομά του να αφαιρεθεί από τους σχετικούς πίνακες. Συναφώς, αναφέρεται ότι συχνά παρατηρείται ότι υποψήφιοι δεν ενδιαφέρονται για διορισμό, ενώ αναλώνεται πολύς χρόνος στην προσπάθεια επικοινωνίας με αυτούς, με αντίκτυπο την καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των διορισμών.

Τονίζεται ότι στην περίπτωση που υποψήφιος δεν ανταποκριθεί σε προσφορά μόνιμου διορισμού ή στην κλήση για παρακολούθηση του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης, η Επιτροπή θα προβαίνει σε διαγραφή του από τους πίνακες διοριστέων ή/και διορισίμων.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


4583