ΕΕΥ: Αφορά τους αντικαταστάτες


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο ότι η διεξαγωγή του διαγωνισμού για διεκδίκηση διορισμού σε θέση αντικαταστάτη, μέσω της Κυβερνητικής Πύλης «gov.cy», αύριο Πέμπτη, 26.1.2023, θα διεξαχθεί μεταξύ των ωρών 10:00–11:30π.μ., λόγω της προγραμματισμένης τρίωρης στάσης εργασίας μεταξύ των ωρών 12:00μ. - 15:00.
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


966