ΕΕΥ: Προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Ζαννεττίδου Δέσποινα (Π.5463) με ισχύ από 1 η Σεπτεμβρίου 2023.
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


722