Τερματισμός διορισμού στην εκπαίδευση


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Παρασκευής 3 Φεβρουαρίου 2023: 

Ο διορισμός με δοκιμασία του κ. Γεώργιου Μέσσιου, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής τερματίστηκε, από 26.1.2023, δυνάμει των προνοιών του άρθρου 30(2) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2021.




Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.




Newsletter










2087