ΕΕΥ: Προκήρυξη θέσης προαγωγής στη Δημοσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία

25 Οκτ 2018 - 12:33


Αναθεωρημένος Κατάλογος για Τεκμήρια Γνώσης Ελληνικής, Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας

25 Οκτ 2018 - 11:45


ΕΕΥ: Αναθεωρημένοι προσωρινοί πίνακες διοριστέων και διορισίμων καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

15 Οκτ 2018 - 14:18


Ενδιαφέροντα στοιχεία μέσα από τη Συνοπτική Έκθεση της ΕΕΥ για το 2017

09 Οκτ 2018 - 15:27


EEY: Αναθεωρημένος κατάλογος αποδεκτών τεκμηρίων για γνώση Ελληνικής, Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής

18 Σεπ 2018 - 11:20


Αναθεωρημένο: Πρόσκληση παρακολούθησης Προγρ. Παιδαγ. Κατάρτισης για μόνιμους επί δοκιμασία Μεσης

01 Αυγ 2018 - 10:42


ΕΕΥ: Ενημερωτικό σημείωμα για τη διεξαγωγή του προγράμματος παιδαγωγικής κατάρτισης στο Παν. Κύπρου

31 Ιουλ 2018 - 16:53


EEY: Πρόσκληση για παρακολούθηση προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης υποψήφιων Εκπαιδευτικών Μέσης

31 Ιουλ 2018 - 16:28


ΕΕΥ: Ενημερωτικό σημείωμα για διεξαγωγή του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης στο Πανεπ. Κύπρου

25 Μαι 2018 - 16:24


ΕΕΥ: Πρόσκληση για παρακολούθηση του προγράμματος Προϋπηρεσιακής υποψηφίων εκπαιδευτικών Μέσης

25 Μαι 2018 - 16:17


Newsletter