ΕΕΥ: Πρόσκληση παρακλούθησης Πρ. Παιδαγωγικής Κατάρτισης υποψ. εκπαιδευτικών Μέσης 2022-23

13 Μαι 2022 - 16:16


ΕΕΥ: Πρόσκληση για παρακολούθηση Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης Μονίμων με Δοκιμασία

13 Μαι 2022 - 16:04


ΕΕΥ: Προαγωγή σε θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για Εμπορικά/ Οικονομικά

10 Μαι 2022 - 15:10


EEY: Προαγωγές στη θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για τα Αγγλικά

10 Μαι 2022 - 15:02


ΕΕΥ: Μονάδες μετάθεσης των μόνιμων εκπαιδευτικών ανά βαθμίδα

13 Απρ 2022 - 14:04


ΕΕΥ: Μονάδες Μετάθεσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών

14 Μαρ 2022 - 15:31


ΕΕΥ: Ανακοίνωση για τον υπολογισμό των μονάδων μετάθεσης για υπηρεσία αντικαταστατών

25 Ιαν 2022 - 14:31


EEY: Οι Φιλόλογοι μπορούν να διεκδικούν θέση αντικατάσταση στη θέση Δασκάλου

07 Ιαν 2022 - 13:26


ΕΕΥ: Αφορά ενδιαφερόμενους για διορισμό σε θέση αντικαταστάτη Προδημοτικής και Δημοτικής

04 Ιαν 2022 - 15:01


Αναγκαστική αφυπηρέτηση

31 Δεκ 2021 - 09:46


Newsletter