ΕΕΥ: Αίτηση για διορισμό στη θέση αντικαταστάτη

09 Δεκ 2021 - 14:55


ΕΕΥ:: Απονομή Πιστοποιητικού Καλής Πρακτικής στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό EPSA 2021

06 Δεκ 2021 - 17:28


ΕΕΥ: Νέο Πρωτόκολλο για συνεντεύξεις υποψηφίων για θέσεις προαγωγής

06 Δεκ 2021 - 17:23


ΕΕΥ: Μεταθέσεις Διδακτικού Προσωπικού για το σχολικό έτος 2022-2023

19 Οκτ 2021 - 14:10


ΕΕΥ: Αναγκαστική αφυπηρέτηση

10 Οκτ 2021 - 10:10


ΕΕΥ: Έναρξη διαδικασίας ψηφιοποίησης προσωπικών φακέλων εκπαιδευτικών και υποψήφιων εκπαιδευτικών

28 Σεπ 2021 - 13:01


ΕΕΥ: Ενδιαφέρει υποψήφιους Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτικούς Αορίστου Χρόνου στη Μέση Τεχνική

23 Ιουν 2021 - 13:52


ΕΕΥ: Ενδιαφέρει υποψήφιους Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτικούς Αορίστου Χρόνου στη Δημοτική

23 Ιουν 2021 - 13:50


ΕΕΥ: Ενδιαφέρει υποψήφιους Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτικούς Αορίστου Χρόνου στη Μέση Γενική

23 Ιουν 2021 - 13:47


ΕΕΥ: Κανονικά στο Γραφείο, θα γίνεται πλέον η παραλαβή αιτήσεων/εγγράφων

16 Ιουν 2021 - 13:43


Newsletter