ΕΕΥ: Αναγκαστική αφυπηρέτηση

10 Οκτ 2021 - 10:10


ΕΕΥ: Έναρξη διαδικασίας ψηφιοποίησης προσωπικών φακέλων εκπαιδευτικών και υποψήφιων εκπαιδευτικών

28 Σεπ 2021 - 13:01


ΕΕΥ: Ενδιαφέρει υποψήφιους Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτικούς Αορίστου Χρόνου στη Μέση Τεχνική

23 Ιουν 2021 - 13:52


ΕΕΥ: Ενδιαφέρει υποψήφιους Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτικούς Αορίστου Χρόνου στη Δημοτική

23 Ιουν 2021 - 13:50


ΕΕΥ: Ενδιαφέρει υποψήφιους Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτικούς Αορίστου Χρόνου στη Μέση Γενική

23 Ιουν 2021 - 13:47


ΕΕΥ: Κανονικά στο Γραφείο, θα γίνεται πλέον η παραλαβή αιτήσεων/εγγράφων

16 Ιουν 2021 - 13:43


ΕΕΥ: Πληροφόρηση για τη διενέργεια των γραπτών εξετάσεων για τους πίνακες διορισίμων

07 Ιουν 2021 - 15:11


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή σε Επιθεωρητή Α΄ Μέσης Γενικής για Πλ./Επ. Η.Υ.

03 Ιουν 2021 - 14:14


ΕΕΥ: Προκηρύξεις για θέσεις προαγωγής σε Επιθεωρητής Α' Μέση Γενικής

03 Ιουν 2021 - 14:01


Σοβαρές επιφυλάξεις για την εγκυρότητα ερωτήσεων του εξεταστικού δοκιμίου Βιολογίας των Παγκυπρίων

31 Μαι 2021 - 09:41


Newsletter