ΕΕΥ: Πληροφόρηση για τη διενέργεια των γραπτών εξετάσεων για τους πίνακες διορισίμων

07 Ιουν 2021 - 15:11


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή σε Επιθεωρητή Α΄ Μέσης Γενικής για Πλ./Επ. Η.Υ.

03 Ιουν 2021 - 14:14


ΕΕΥ: Προκηρύξεις για θέσεις προαγωγής σε Επιθεωρητής Α' Μέση Γενικής

03 Ιουν 2021 - 14:01


Σοβαρές επιφυλάξεις για την εγκυρότητα ερωτήσεων του εξεταστικού δοκιμίου Βιολογίας των Παγκυπρίων

31 Μαι 2021 - 09:41


ΕΕΥ: Μονάδες Μετάθεσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών

13 Μαι 2021 - 13:23


ΕΕΥ: Ενδιαφέρει υποψήφιους για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Δημοτικής

04 Μαι 2021 - 12:27


ΕΕΥ: Αναβάλλεται η ανακοίνωση των προγραμματισμένων μεταθέσεων

15 Απρ 2021 - 15:51


ΕΕΥ: Έκτακτη μετάθεση Εκπαιδευτικού Δημοτικής

11 Φεβ 2021 - 13:43


EEY: Μονάδες Μετάθεσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών

11 Φεβ 2021 - 13:40


ΕΕΥ: Αιτήσεις για εγγραφή στους ειδικούς καταλόγους ατόμων με αναπηρίες

05 Φεβ 2021 - 12:51


Newsletter