ΕΕΥ: Άναρτηση Μονάδων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών

11 Φεβ 2020 - 14:01


ΕΕΥ: Σημαντική αλλαγή στη διαδικασία διορισμού αντικαταστατών για όλες τις βαθμίδες

11 Φεβ 2020 - 11:10


EEY: Ενδιαφέρει άτομα που δεν έτυχαν διορισμού και ξεπέρασαν την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης

05 Φεβ 2020 - 14:11


ΕΕΥ: Γραπτή ενημέρωση σχετικά με υποψήφιους που δεν θα προσέλθουν σε προσωπική συνέντευξη

10 Ιαν 2020 - 14:33


ΕΕΥ: Παράταση χρόνου υποβολής εντύπων για μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού για το 2020-21

04 Δεκ 2019 - 14:25


ΕΕΥ: Μόνιμοι με δοκιμασία διορισμοί εκπαιδευτικών Δημοτικής

04 Δεκ 2019 - 14:11


ΕΕΥ: Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των μονάδων μετάθεσης εκπαιδευτικών Δημοτικής

04 Δεκ 2019 - 14:06


ΕΕΥ: Αιτήσεις για διορισμό σε θέση αντικαταστάτη για Φιλολογικά και Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ

25 Νοε 2019 - 15:54


Θέσεις Βοηθού Διευθυντή Ειδικής Εκπαίδευσης

01 Νοε 2019 - 11:36


Θέση Διευθυντή Ειδικής Εκπαίδευσης

01 Νοε 2019 - 11:31


Newsletter