Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών - Απόφαση (9)


Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευτεί σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η περί Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών Απόφαση (Αρ. 9) του 2020 (Κ.Δ.Π./2020).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter1351