Οδηγίες για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του νέου κορωνοϊού σε εργασιακούς χώρους


Ενόψει της επαναδραστηριοποίησης επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Κυβέρνησης για σταδιακή άρση των απαγορεύσεων, το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπενθυμίζει ότι έχουν καταρτιστεί οι πιο κάτω οδηγοί που αφορούν σε ομάδες εργαζομένων που αναμένεται να επαναδραστηριοποιηθούν στην 1η και τη 2η φάση:

 

Οδηγός

Σύνδεσμος

1

Οδηγίες για αντιμετώπιση για τα θέματα κορωνoϊού (SARS-CoV-2) σε χώρους εργασίας

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg1.pdf

2

Ασφάλεια και Υγεία στους Χώρους Εργασίας Οδηγός Διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία σε συνθήκες Κορωνοϊού - Γενικές Οδηγίες για Επιχειρήσεις, εκτός του Τομέα Παροχής Φροντίδας Υγείας

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg2.pdf

3

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία σε συνθήκες Κορωνοϊού Γενικές Οδηγίες προστασίας εργοδοτουμένων σε Επιχειρήσεις

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg3.pdf

4

Μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 για τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων τροφίμων

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg6.pdf

5

Take away / delivery COVID-19

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg9.pdf

6

Μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 για τους υπεύθυνους των Λαϊκών Αγορών

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg8.pdf

7

Οδηγίες για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν μικρές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου σε συνθήκες Κορωνοιού

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg4.pdf

8

Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια Οδηγός Διαχείρισης της Πανδημίας COVID-19 & Απλές Οδηγίες Προστασίας Εργαζομένων από τον Κορωνοϊό COVID-19 στο Εργοτάξιο

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg5.pdf

9

Οδηγίες για πρόληψη COVID-19 σε σχολεία

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg10.pdf

_________________

Υπουργείο Υγείας

2 Μαΐου 2020
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter788