Αυτούσιο το Διάταγμα Αρ. 36 του Υπουργού Υγείας με όλα όσα ενδιαφέρουν για τη Λεμεσό


Με Διάταγμά του ο Υπουργός Υγείας που αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 36) του 2020 αναφέρει.

ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡ. 36
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter424