Διαδικτυακή συζήτηση Συντεχνίας Διδακτορικών Επιστημόνων Διδασκαλίας και Έρευνας


Η Δ.Ε.Δ.Ε. (Συντεχνία Διδακτορικών Επιστημόνων Διδασκαλίας και Έρευνας) εκπροσωπεί το ακαδημαϊκό προσωπικό των κυπριακών πανεπιστημίων (δημοσίων και ιδιωτικών) που δεν κατέχουν οργανική θέση, δηλαδή κατόχους διδακτορικού τίτλου, οι οποίοι/ες επιτελούν ακαδημαϊκή εργασία έρευνας ή/και διδασκαλίας (Ειδικοί/ές Επιστήμονες Διδασκαλίας/Έρευνας, Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες, Λέκτορες Μερικής Απασχόλησης).

Τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου εργοδοτούν, για την ουσιαστική λειτουργία τους, νέους/ες Επιστήμονες με διδακτικό έργο υψηλής ποιότητας και ερευνητικό έργο διεθνούς εμβέλειας, γεγονός που συμβάλλει στη διεθνή αναγνώριση και ανταγωνιστικότητα των κυπριακών πανεπιστημίων. Εντούτοις, οι όροι εργοδότησης αυτών των επιστημόνων δεν αντιστοιχούν ούτε στα υψηλά προσόντα τους ούτε στην εμπειρία τους ούτε στην ουσιαστική συμβολή τους στην αριστεία αλλά ούτε και στις διακρίσεις που επιτυγχάνουν τα τελευταία χρόνια τα κυπριακά πανεπιστήμια.

Οι αγώνες που έδωσαν τα τελευταία χρόνια, προπάντων μετά την ίδρυση της συντεχνίας Δ.Ε.Δ.Ε. το 2015, πέτυχαν, από τη μια να ανατρέψουν επιδιωκόμενη κατάργηση αυτονόητων δικαιωμάτων, και από την άλλη μια σχετική βελτίωση των συνθηκων και όρων εργασίας τους. Παραμένουν βέβαια, σημαντικά θέματα που δυσχεραίνουν τις ήδη επισφαλείς συνθήκες εργασίας των επιστημόνων, τα οποία ευελπιστούμε ότι μέσα από διαβουλεύσεις και με προϋπόθεση την καλή βούληση των Αρχών των πανεπιστημίων, θα τύχουν της σωστής αντιμετώπισης.

Με γνώμονα τη συνεχή εξέλιξη και προώθηση της ποιοτικής διδασκαλίας και έρευνας και της ομαλής λειτουργίας του ιδρύματος, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ήδη θεσμοθετήσει αλλαγές στους κανονισμούς του που αφορούν στους όρους εργοδότησης των νέων επιστημόνων, όπως π.χ. τη σχετική άρση των μειώσεων της ωριαίας αποζημίωσης που επιβλήθηκαν σταδιακά από το 2013 και την αποζημίωση τόσο για δημοσιεύσεις ακαδημαϊκών άρθρων και μονογραφιών όσο και για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων και τη συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια.

 Βασικός στόχος της Δ.Ε.Δ.Ε. ήταν και παραμένει να είναι η υιοθέτηση από τα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου, αλλαγών στους κανονισμούς λειτουργίας τους που αφορούν στους όρους εργοδότησης των νέων επιστημόνων. Θέση της Δ.Ε.Δ.Ε είναι ότι οι αλλαγές θα συμβάλλουν τόσο στην ένταξή των νέων επιστημόνων στην ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας, στην μείωση της μετανάστευσής τους στο εξωτερικό, όσο και στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης που έχουν να προσφέρουν στα πανεπιστήμια και στην κυπριακή κοινωνία.

Διανύοντας τον έκτο χρόνο λειτουργίας και αγώνων της, η Δ.Ε.Δ.Ε. ξεκινά μια σειρά συζητήσεων με όλους/ες τους/τις ενδιαφερόμενους/ες και κυρίως με τους/τις νέους/ες επιστήμονες για τη συνέχιση των διεκδικήσεών τους για αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και τις προοπτικές της εργοδότησής τους σε οργανικές θέσεις στα κυπριακά πανεπιστήμια.

Σας προσκαλούμε σε ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021, στις 18:00. Για αίτημα συμμετοχής παρακαλώ όπως αποστείλετε email στο: [email protected]

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


386