Επικαιροποιημένη εκτίμηση επιδημιολογικού κινδύνου χωρών για COVID-19


Το Υπουργείο Υγείας ανακοινωνει την επικαιροποιημένη εκτίμηση επιδημιολογικού κινδύνου χωρών σχετικά με τη νόσο COVID-19.

Οι πιο κάτω διαφοροποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ από την Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2021:

1. Το Λιχτενστάιν ταξινομείται από την Πράσινη Κατηγορία στην Πορτοκαλί Κατηγορία.

2. Η Νότιος Κορέα ταξινομείται από την Κόκκινη Κατηγορία στην Πορτοκαλί Κατηγορία.

3. Οι ακόλουθες χώρες ταξινομούνται από την Πορτοκαλί Κατηγορία στην Κόκκινη Κατηγορία:

  • Ισλανδία
  • Πολωνία
  • Ολλανδία

4. Μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2021, το Ομάν προστέθηκε στην κατηγοριοποίηση των χωρών και συγκεκριμένα ταξινομείται στην Κόκκινη Κατηγορία. Ταυτόχρονα, γίνονται αποδεκτά και τα πιστοποιητικά εμβολιασμού της χώρας.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


271