Το ΥΠΑΝ έχει ζητήσει τη συμβουλή της Νομικής Υπηρεσίας για τη διαρροή στα Νέα Ελληνικά


Γυναίκα εκπαιδευτικός φαίνεται να είναι το άτομο το οποίο διέρρευσε σε μαθητές λυκείου - μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος - πληροφορίες όσον αφορά το δοκίμιο στην εξέταση των Νέων Ελληνικών.

Σύμφωνα, μάλιστα, με πηγές τις οποίες επικαλείται το ΚΥΠΕ, το υπουργείο Παιδείας έχει ήδη στα χέρια του την έκθεση γεγονότων, από το σχολείο στο οποίο υπηρετεί η εκπαιδευτικός.

Αναφέρει, ακόμη, ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει ζητήσει τη συμβουλή της Νομικής Υπηρεσίας, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να κινηθεί έναντι της εκπαιδευτικού.

Σύμφωνα, πάντως, με τις αρμόδιες πηγές τις οποίες επικαλείται το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, η εκπαιδευτικός δεν διέρρευσε τα θέματα ώστε να επωφεληθούν ορισμένοι, σημειώνοντας ωστόσο, ότι η ζημιά που προκλήθηκε είναι μεγάλη.

ΠΗΓΗ: ΡΙΚ
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


534