Έκκληση του Paideia-News στους συνεργάτες του


Το Paideia-News απευθύνει έκκληση στους συνεργάτες του όπως πριν στέλνουν τα κείμενά τους για φιλοξενία, αυτά να εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή των σχολείων ή των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ευρύτερα. Τελευταία έχει παρατηρεί το φαινόμενο να μας ζητείται να αναφέρουμε τον αποστολέα ηλεκτρονικών μηνυμάτων είτε επειδή υπάρχει διαφωνία για το περιεχόμενο είτε απλώς δεν ακολουθήθηκε η ορθή διαδικασία. Σε τέτοιες περιπτώσεις το Paideia-News είναι υποχρεωμένο να δίνει όλα τα στοιχεία του αποστολέα και να κατεβάζει το θέμα.

Η πιο πάνω έκκληση δεν αφορά προσωπική αρθρογραφία άποψης αφού είναι ελεύθερη.  

Επίσης υπενθυμίζει κυρίως τους εκπαιδευτικούς συνεργάτες του ότι κείμενα τα οποία βρίσκονται ήδη αναρτημένα στα ΜΚΔ είτε σε άλλους ιστοχώρους δεν αναδημοσιεύονται στο Paideia-News.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Από τη Διεύθυνση
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


960