Ειδοποίηση Ανάθεσης Σύμβασης για Αγορά Υπηρεσιών στο «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης»


Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι αναφορικά με τους Διαγωνισμούς για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές/τριες για τη Διδασκαλία Προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης και Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο έργο «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης», Αρ. Διαγωνισμών ΕΚΤ05/17 και ΕΚΤ12/18, καλεί τους υποψηφίους, που κατέχουν τους αριθμούς δελτίου ταυτότητας που αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, να προσέλθουν για ανάθεση της Σύμβασης και υπογραφή της Συμφωνίας, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

  • Επαρχία Λευκωσίας:

□   Δημοτική Εκπαίδευση

Τετάρτη, 09 Οκτωβρίου 2019, 09.00π.μ.- 12.00π.μ., Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Γραφείο 135Γ)

□    Μέση Εκπαίδευση

Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019, 09.00π.μ.-11.00π.μ., Α' Τεχνική Σχολή, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

  • Επαρχία Λεμεσού:

Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019, 08.00π.μ.-12.00π.μ., Δ' Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού

  • Επαρχία Πάφου:

Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019, 08.00π.μ.-12.00π.μ, ΙΓ' Δημοτικό Σχολείο Πάφου

Παρακαλούνται όσοι θα προσέλθουν για υπογραφή Συμφωνίας να προσκομίσουν τα ακόλουθα, όπως αυτά ορίζονται στα έγγραφα Διαγωνισμών:

Ι. Δελτίο Ταυτότητος

ΙΙ. Συμπληρωμένο το πρωτότυπο έντυπο «Εξουσιοδότηση για πληρωμές από το FIMAS» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'- ΕΝΤΥΠΟ 3). Ο Ανάδοχος πρέπει να υπογράφει μόνο στο πεδίο «Υπογραφή Εξουσιοδοτούντος». Το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο μέρους της κατάστασης του τραπεζικού μου λογαριασμού / βεβαίωση από την Τράπεζα, όπου παρουσιάζονται το όνομα της Τράπεζας, ο κάτοχος/δικαιούχος του λογαριασμού και ο διεθνής αριθμός του λογαριασμού του (ΙΒΑΝ - International Bank Account Number)στον οποίο θα κατατίθεται η αμοιβή του. Σε περίπτωση που ο τραπεζικός του λογαριασμός είναι κοινός, τότε πρέπει να αναγράφονται και τα δύο ονόματα και το έντυπο να σφραγίζεται και υπογράφεται από την τράπεζα.

Παράρτημα 1 - Καλούμενοι για ανάθεση σύμβασης ΕΚΤ 05/17
Παράρτημα 2 - Καλούμενοι για ανάθεση σύμβασης ΕΚΤ 12/18

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

397