Συναδελφική Δραστηριότητα Μάθησης της Ομάδας Εργασίας για τα Σχολεία


Στο πλαίσιο της ανοικτής μεθόδου συντονισμού στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (βάσει του στρατηγικού πλαισίου «ΕΤ 2020»), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται σε Ομάδες Εργασίας στις οποίες συμμετέχουν εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι του κάθε μέλους κράτους.

Σκοπός των Ομάδων Εργασίας, είναι να βοηθούν τα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν τις κυριότερες προκλήσεις των συστημάτων τους, καθώς και τις κοινές προτεραιότητες που έχουν συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ολομέλεια της κάθε Ομάδας Εργασίας εκτός από τακτικές συναντήσεις στις Βρυξέλλες οργανώνει Συναδελφικές Δραστηριότητες Μάθησης (PLA) σε χώρες κράτη μέλη.

Την περασμένη βδομάδα, 15 έως 18 Οκτωβρίου, με την υποστήριξη του Yπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα Συναδελφική Δραστηριότητα Μάθησης  (PLA) μελών της Ομάδας Εργασίας για τα Σχολεία. Η Ομάδα συζήτησε θέματα που αφορούν σε πολιτικές και δομές που μπορούν να υποστηρίξουν και να υποκινήσουν τους εκπαιδευτικούς, ώστε να γίνει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού ελκυστικό για τους νέους, ενώ ταυτόχρονα οι εκπαιδευτικοί που είναι ήδη στο σύστημα να έχουν τα κίνητρα και τα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να προσφέρουν τα μέγιστα στην επιτέλεση του έργου τους.

Στη συνάντηση αυτή, συμμετείχαν δέκα (10) χώρες: Βέλγιο (Γαλλική Κοινότητα) Βέλγιο (Φλαμανδική κοινότητα), Κύπρος, Εσθονία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο-Βόρεια Ιρλανδία, εκπρόσωπος της Eurydice και εκπρόσωποι των οργανώσεων ETUCE και ATEE. Η κάθε χώρα συμμετείχε με δύο μέλη, τον εκπρόσωπο/εμπειρογνώμονα της Ομάδας Εργασίας και ένα ειδικό, του υπό συζήτηση θέματος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συμμετέχουσες χώρες παρουσίασαν τις πολιτικές τους στο υπό έμφαση θέμα και τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν. Ακολούθησε συζήτηση με βάση το θεωρητικό και τον πρακτικό άξονα των προκλήσεων. Η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε με μια ανασκόπηση των όσων συζητήθηκαν, αναφέροντας εκείνα τα στοιχεία που προκάλεσαν τον αναστοχασμό στις πρακτικές που εφαρμόζονται και υποδεικνύοντας τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επηρεαστεί η πολιτική στο εθνικό συγκείμενο.

Η Κύπρος παρουσίασε τη δική της περίπτωση, η οποία εστιάστηκε σε δύο άξονες: (ι) Επαγγελματική Μάθηση, και (ιι) Πρόταση για Νέο Σύστημα Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού και Εκπαιδευτικού έργου και γενικά. Αναφορικά με τα πιο πάνω θέματα και γενικά το ζήτημα υποστήριξης των εκπαιδευτικών, η ομάδα των εμπειρογνωμόνων είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με Λειτουργούς του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και  Επιθεωρητές. Στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Καθαρής «Παύλος Λιασίδης» στη Λάρνακα και στο Λύκειο Αραδίππου «Τάσος Μητσόπουλος» η Ομάδα συζήτησε με Διευθυντικά Στελέχη και Εκπαιδευτικούς της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης. Τα δύο σχολεία άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις, όσον αφορά το επίπεδο και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών με τους οποίους είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν, τα προγράμματα που λειτουργούν στα σχολεία, τα έργα τέχνης των μαθητών που εκτίθενται στα κτήρια, την υλικοτεχνική υποδομή των εργαστηρίων και γενικότερα των σχολείων και τη φιλοξενία που δέχτηκαν.

Τα πορίσματα της συνάντησης αυτής όπως και όλο το έργο της Ομάδας Εργασίας για τα Σχολεία, θα δημοσιοποιηθεί σε  εκτεταμένο κείμενο που θα κυκλοφορήσει την Άνοιξη του 2020.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

360