ΥΠΠΑΝ: Τελικός Πίνακας των προσοντούχων αιτητών, για εκτέλεση καθηκόντων Επιμελητή


Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), τον τελικό Πίνακα των προσοντούχων αιτητών, με σειρά προτεραιότητας, για τις ανάγκες απασχόλησης εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολάιας, για εκτέλεση καθηκόντων Επιμελητή (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)), που πιθανόν να προκύψουν, για τριάντα (30) μήνες, μετά από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΥΠΠΑΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

345