Έγκριση του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού 2020 με ανάγκες που αφορούν εκπαιδευτικούς


Ψηφίστηκε σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπωνο Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός που καλύπτει σειρά αναγκών, μεταξύ των οποίων ορισμένες που αφορούν εκπαιδευτικούς.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η απασχόληση εκπαιδευτικού προσωπικού έναντι των πρόσθετων αναγκών που προκύπτουν για τη σχολική χρονιά 2020-2021, καθώς και η βελτίωση της μισθολογικής κλίμακας των δασκάλων Μουσικής στη Δημοτική Εκπαίδευση.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter1404