Τερματισμός απόσπασης - 7 Αυγούστου 2020


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδια της Δημοκρατίας της Παρασκευής 7 Αυγουστου 2020:

Η απόσπαση της κ. Νάντιας Στυλιανού, μόνιμου Ανώτερου Μορφωτικού Λειτουργού, Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στο Σπίτι της Κύπρου, Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Αθήνα, δυνάμει του άρθρου 47(1)(στ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, τερματίστηκε από τις 31 Ιουλίου 2020.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter1544