Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020


Εθνικός Συντονιστικός Φορέας από φέτος το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρούνται ανησυχητικά χαμηλά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας και άσκησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει και υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, ως μέρος της πανευρωπαϊκής εκστρατείας #Be Active στο σχολικό περιβάλλον. Η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί μια ευκαιρία κινητοποίησης μαθητών/τριών προς ένα δραστήριο τρόπο ζωής ο οποίος συμβάλλει στην καλύτερη υγεία και ενισχύει τις σχολικές επιδόσεις τους.  Αξίζει να αναφερθεί ότι στην περσινή Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού έλαβαν μέρος εννιά χιλιάδες σχολεία, τρία εκατομμύρια παιδιά σχολικής ηλικίας, από σαράντα τέσσερις χώρες.

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας συμπεριλαμβάνεται από φέτος στους Εθνικούς Συντονιστές Δράσεων της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού (European School Sport Day ή #ESSD) στην επίσημη ευρωπαϊκή πλατφόρμα http://www.essd.eu/   και έχει υποχρέωση να υποβάλλει ετήσια έκθεση αναφορικά με τις δράσεις που διοργανώνονται στα σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κάθε σχολική μονάδα, με βάση σχετικές εγκυκλίους που έχουν κυκλοφορήσει, καλείται να διοργανώσει δράσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού, στις 25 Σεπτεμβρίου 2020, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα ασφάλειας και υγείας. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ευρωπαϊκού φορέα European School Sport Day, καλούνται οι σχολικές μονάδες να διοργανώσουν φυσικές δραστηριότητες με στόχο τη συμπλήρωση 120 λεπτών άσκησης για μαθητές/μαθήτριες κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης ημέρας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Φετινό υπό έμφαση θέμα είναι: «Ψυχική Υγεία και Αθλητισμός».  Επιπρόσθετα, στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού καλούνται να συμμετάσχουν όλες οι ειδικότητες μαθημάτων και όχι μόνο η Φυσική Αγωγή (π.χ. Βιολογία της άσκησης, Στατιστική του Αθλητισμού κ.α.). Οι δράσεις αναμένεται να επιλεγούν με βάση τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής μονάδας, τους διαθέσιμους χώρους και τα ενδιαφέροντα του μαθητικού πληθυσμού. Προτάσεις δράσεων, τρόπος οργάνωσης, διαφημιστικό υλικό, παρουσιάσεις κ.α. υπάρχουν στην επίσημη ιστοσελίδα http://www.essd.eu/
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter239