Διαδικτυακό Εργαστήριο των Επιτροπών Εθνικής Στρατηγικής Διά Βίου Μάθησης 2021-2027


Kαι άλλων οργανισμών και φορέων της Κυπριακής Δημοκρατίας

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) πραγματοποίησε στις 23 Φεβρουαρίου 2021 Διαδικτυακό Εργαστήριο των Επιτροπών Διά Βίου Μάθησης και άλλων οργανισμών για την εκπόνηση και παρακολούθηση της Εθνικής Στρατηγικής Διά Βίου Μάθησης (ΕΣΔΒΜ) της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα έτη 2021-2027. Στο Διαδικτυακό Εργαστήριο συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Εσωτερικών, της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, του Κέντρου Παραγωγικότητας, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης. Επίσης, έλαβαν μέρος εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων και Μη Κυβερνητικών Οργανισμών. Τέλος, στο εργαστήριο συμμετείχαν η εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης REFORM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Sylwia Czort και η Γενική Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εκπαίδευσης Ενηλίκων κ. Gina Ebner.

Σε χαιρετισμό του Γενικού Διευθυντή του ΥΠΠΑΝ κ. Κύπρου Κυπριανού, που ανέγνωσε ο Προϊστάμενος του Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, δρ Ιωάννης Σαββίδης, σημειώθηκε ότι η διά βίου μάθηση διαδραματίζει σήμερα σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της προσωπικής ανάπτυξης, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων και στην ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους, μέσω της αναβάθμισης των  δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους. Τονίστηκε, επίσης, η σημασία της διά βίου μάθησης για την ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πρόοδο, τόσο την ατομική όσο και την κοινωνική. Για τους λόγους αυτούς, η διά βίου μάθηση αποτελεί βασική προτεραιότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα.

Ακολούθως, στον χαιρετισμό του ο Γενικός Διευθυντής, αφού ευχαρίστησε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, επαναβεβαίωσε τη βούληση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για στενή συνεργασία με άλλα υπουργεία, κρατικές υπηρεσίες, οργανισμούς, καθώς και κοινωνικούς εταίρους, ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ουσιαστικό και επωφελές για όλους. Σημείωσε, επίσης, ότι η συμμετοχή των εταίρων στο Εργαστήριο επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η προσπάθεια αυτή είναι συλλογική και ότι θα οικοδομηθεί στη βάση ενός κοινού πλαισίου ως προς το όραμα και τις προτεραιότητες της νέας Στρατηγικής.

Τέλος, ο Γενικός Διευθυντής απευθυνόμενος, μέσω του χαιρετισμού του, στην εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ευχαρίστησε θερμά τη Γενική Διεύθυνση REFORM για την τεχνική υποστήριξη και χρηματοδότηση για τον σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής Διά Βίου Μάθησης και του Σχεδίου Δράσης που θα ακολουθήσει. Ευχαρίστησε, επίσης, τη Γενική Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εκπαίδευσης Ενηλίκων και τον ερευνητικό οργανισμό CARDET για τη συμβολή τους στην υλοποίηση του Έργου.

Κατά τη διάρκεια του Διαδικτυακού Εργαστηρίου, παρουσιάστηκαν τα πορίσματα των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΑΕΑ). Επίσης, στο Εργαστήριο παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές άλλων χωρών σε σχέση με Στρατηγικές Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Πέρα από τα πιο πάνω, οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν τις απόψεις τους σε σχέση με την αποστολή και το όραμα της νέας ΕΣΔΒΜ 2021-2027, τις προτεραιότητες και τους βασικούς άξονες πολιτικής της και τις προκλήσεις σε σχέση με τις προτεραιότητες που θα τεθούν. Το Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΥΠΠΑΝ, που συντονίζει την όλη διαδικασία, σχεδιάζει σε συνεργασία με την ΓΔ Μεταρρυθμίσεων και τον ΕΑΕΑ τις επόμενες δράσεις που θα υλοποιηθούν για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού της Στρατηγικής. 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

190